Det flög en kaja över Gottfridsberg

250px-Jackdaw_-_up_close_and_personal_(552502080)[1]
Corvus Monedala
Det flög en kaja över Gottfridsberg

 

Förord

Släktforskning är tidskrävande och spännande. En intressant kombination.

Denna del av min släkt, på släktforsknings språk kallad; f ff fff ffff , har taget i kalendertid nästan ett år att få färdigt, i detta tillstånd.

Källor är sparade foton, brev, kortbrev, tidningsartiklar bevarade av min mor Valborg Samuelsson.

Materialet är från Skolgatan 8 i Linköping.

Fakta kommer även från riksarkivets, död, vigsel och födelseböcker samt folkräkningar och husförhör.

Valborg Samuelsson
Valborg Samuelsson

Min mor har även varit en enormt stor hjälp att fylla i med data och karaktärsegenskaper hos personerna som skildras.

Jag har valt att utgå från min farfarsfar, fff, Samuel Johan Samuelsson, och följa hans barn och barnbarn fram till 1960 talet, en tidsperiod på ca 100 år. Det är, som någon säkert påpekar, inte det gängse sättet att bedriva släkt forskning där man istället arbetar sig bakåt i tiden.

Jag har valt att sluta vid 1960 tal pga av hänsyn till personers integritet.

Materialet är faktabaserat och inte utbroderat mer än som jag har belägg för.

Mycket kan fortfarande fyllas i om någon vill bidraga med det.

Tyresö december 2015

Anders Samuelsson

 

PROLOG/EPILOG

Hörnet Skolgatan- Västra vägen i Linköping tidigt 1970 tal

Det måste ha varit i början av 1970 talet som han stod och iakttog grävskopornas framfart.

Han stod i hörnet av Skolgatan och Västra Vägen på Gottfridsbergsskolans sida. Grävskoporna var i full färd att riva huset som stod där på andra sidan, huset var uppfört i tre våningar och grävskoporna hade det jobbigt.

Huset var byggt av trä med rappning, det måste varit rejält byggt för det skrek och kved i träbjälkar och dymlingar när det gav vika. Lastbilar gick i skytteltrafik med bråten och dammet från puts och kakelugnar låg tät över kvarteret.

Mannen som stod där hette Kurt Oskar Emanuel Samuelsson och huset var hans barndomshem byggt av hans farfar 1909. Han hade levt där sedan sin födelse 1916 tills han gifte sig 1946 och flyttade in på Hunnebergsgatan ett stenkast från där han stod nu, om man kastade över Gottfridsbergsskolan.

Han stod där ensam och iakttog förödelsen, ingen annan i släkten, som bott i huset, var där. Han var lite sentimentalt lagd men inte överdrivet mycket.

När han stod där kom minnena tillbaks; han kunde se sig själv leka på innergården med sin cykelring, sin perra och sin älskade träcykel. Han kunde se sin mor Elsa på verandan med sin farbrors fru Anna, han kunde se sin far Oskar sitta och diskutera med sin bror Martin.

Sista tiden hade han själv bott i vindsvåningen men den fanns inte kvar längre, bara nedre våningarna återstod att riva.

Längs ned såg han källarfönstren och han tyckte sig höra hur björkveden klapprade ned i förråden under, från bilflaken.

Han gick närmare och plockade upp en bit av rappningen att ha som minne, så gick han bort till sin Volvo som stod parkerad en bit bort på Västra Vägen för att åka till sitt kontor invid Folkungaskolan.

När han stiger in i bilen tittar han upp en sista gång mot huset, han ser en ensam kaja komma flygande från Gottfridsbergsskolan, precis när den passerar huset ger den till ett skrän och är borta…

 

Tidslinje kronologisk 12 maj 1859 till 1974

DEL 1   1859-1900 bonde tiden

Samuel Johan Samuelsson föds den 12 maj 1859 i Asplunda [gård? ] en by i Skeda församling i Östergötland.

Hans far är rusthållaren Samuel Samuelsson, född i Skeda 19 januari 1806 död 19 augusti 1880.

Hans mor är Karolina Månsdotter född Vikingstad Östergård 28 december 1851 död 16 april 1907.

Båda är gravsatta på Skeda kyrkogård, gravplats 512 Ga 45-A, gravrätten innehavs av Anders Samuelsson.

Samuel Johan har vid sin födelse två systrar Emilia Sofia född den 13 april 1855 samt Tekla Charlotta född den 13 maj 1857.

Den 18 april 1867 föds Elin Kristina men enligt födelse boken står Jonas Andersson som far, Elin är således halvsyster till Samuel Johan, Emilia och Thekla. [Vad har hänt? ]

Enligt folkräkningar 1890 kallar sig Karolina därefter för Månsdotter liksom hennes barn.

Senare ca 1900 återtar hon namnet Samuelsson det gör även Emilia och Elin (!).

Den 19 aug 1880 avlider Samuel Samuelsson i en ålder av 74 år.[dödsorsak?]

Den 13 oktober 1882 gifter sig Samuel Johan med bondedottern Matilda Sofia Nilsdotter från Mutebo i Skeda född i Kättilstad i Östergötland den 3 april 1862.

Samma år, den 3 mars, gifter sig även systern Thekla Charlotta med bondesonen Otto Wilhelm Olofsson från Nykils socken.

Samuel Johan och Sofia flyttar in i Fredriksberg i Skeda där Samuel Johan blir arrendator.

Där föds barnen Johan Ivar 18 juni 1883, Samuel Oskar 13 november 1885 samt Matilda Maria 27 mars 1889.

Någon tid [när?] efter 1890 flyttar familjen till Mörlunda Skeda där Samuel Johan står som hemmansägare.

Där föds barnen Emil Andreas 20 februari 1892, Axel Martin 14 januari 1899 samt Karl Vilhelm 1903.

Under denna tidsperiod ca 1885 bosätter sig Samuel Johans mor Karolina Månsdotter i Siktesbo Östergötland med barnen Emilia och Elin.

Senare ca 1895 flyttar halvsystrarna Emilia och Elin till Asplunda i Skeda som dom först arrenderar och senare köper. Ivar bor även i samma hus under ett antal år [hur många?]

Emilia och Elin bor i Asplunda till ca 1936 då Emilia avlider. Många brev tyder på att deras mor Karolina även bodde där från ca 1890 till sin död 1907. Men inga noteringar i folkräkningarna finns. Elin flyttar ca 1936 till Skolgatan 8 och avlider där 1960. Alla är begravda i Skeda i samma grav som Samuel Samuelsson.

 

DEL 2 1900 -1921 stadstiden, etablering

Vid någon tid i början av seklet, troligtvis 1904, bestämmer sig Samuel Johan och Sofia för att flytta från landet i Skeda och in till Linköping. Anledningen vet vi inte, trångboddhet, dåligt lantbruk? Vem som är drivande är inte heller klart.

Linköping växer starkt under denna tid och flytten från landet till staden har börjat.

Söderut avgränsas Linköpings centrum av Västra vägen, Bergsvägen och Hunnebergsgatan. Den senare sen urminnes tider en huvudinfart till Linköping. Samuel Johan intresserar sig för den obebyggda tomten Gottfridsberg 1, i hörnet Skolgatan 2 och Västra vägen. Här ligger även centrum för hästskjutsar som kunde hyras för transporter ut från staden. Nedanför tomten byggs Gottfridsbergs skola för fullt. Läget är bra.

Samuel Johan projekterar ett relativt stort trähus (se separat beskrivning), pengar får han troligtvis från försäljning av Mörlunda gård.

Den 10 juli 1908 erhåller han bygglov för fastigheten Gottfridsberg 1 och bygget kan börja.

Huset uppförs i tre våningar i trä med rappning, vattenklosetter gemensamma för varje plan och kakelugnar som värmekällor. Även stall anläggs på innergården.

Vem som bygger är inte klarlagt men troligtvis är både Samuel Johan och hans söner Ivar och Oskar aktiva i byggnationerna. Båda står som yrke byggnadssnickare vid den tiden.

Huset är inflyttningsklart ca 1909.

Inflyttningen börjar. Samuel Johan och Sofia flyttar in på plan 2 med barnen Ivar, Emil, Maria, Martin och Vilhelm. Oskar flyttar in på plan 3. Hyresgäster tas in på övriga rum och lägenheter.

1909 insjuknar Emil i lunginflammation och dör den 8 juni på Linköpings centrallasarett.

I släkten har det berättats att han dog i spanska sjukan, men det kan med största säkerhet avfärdats, den kom till Linköping ca 1917-18 . Under resten av Sofias liv kunde man höra henne mumla för sig själv ” ja Emil han dog han”( ref. Valborg S via Elsa S ).

Emils gravplats är okänd.

Anledningen att Oskar får en egen våning på plan tre är med säkerhet att han sällskapar (brevväxlar) med Elsa Johansson från Krokek Östergötland. Elsa arbetar som kokerska eller biträde på det berömda pensionat Kneippen i Norrköping, de träffas när Oskar arbetar som byggnadssnickare där.

Den 3 juni 1911 gifter sig Elsa och Oskar i Krokeks kyrka och Elsa flyttar in på Skolgatan 2.

Senare 1911 står det klart att något har gått snett, pengar saknas, har Samuel Johan förbyggt sig? Han riskerar konkurs. För att undvika det sätter han sig själv under förmynderskap. (Ett på den tiden vanligt sätt att undvika konkurs). Förmyndaren heter Arland och årsvisa redogörelser börjar upptecknas from 1912 (finns bevarad).

Samuel Johan är inte ofta närvarande hemma på Skolgatan 2, Sofia får dra ett tungt och hårt lass. ( ref. släkt källor)

Den 7 juni 1912 arbetar Samuel Johan i skogen i Landeryd söder om Linköping när olyckan (?) är framme, han träffas av ett fallande träd och avlider. Polisundersökning görs men inget händer som resultat av den. (rapporten finns troligtvis i Riksarkivet Vadstena )

Samuel Johan Samuelsson begravningsakt hålls den 14 juni 1912 kl. 6 e.m. i Linköpings gravkapell. Var han begravs är däremot inte klarlagt. Ingen familjegrav Samuelsson finns i Linköping vid den tiden. Möjligheten är på Skeda gravplats i sin fars Samuel Samuelssons grav men där finns inga noteringar eller inristningar.

Arvsskiften sker och Sofia sitter kvar i huset som hemmansägarinna. ( ref och lagfarter finns bevarade)

Den 3 september 1916 föds Oskar och Elsas son Kurt Oskar Emanuel.

Elsa har tjänstgjort som kokerska hos biskop Personne och Oskar har övergått från att vara byggnadssnickare till att arbeta som lagerbiträde på Svenska Cykelmagasinet S.t Larsgatan 9 i Linköping. Ett arbete som han skulle ha fram till sin pensionering.

Den 15 september 1916 gifter sig Maria i Linköpings Domkyrka med skogsvaktaren Eric Astlind från Skönberga Östergötland. Paret bosätter sig i Skönberga. Maria har tjänstgjort som kokerska i Linköping.

Sönerna Erik Gunnar Emanuel och Karl Bertil Vilhelm föds den 17 januari 1918 respektive den 15 april 1920 .

1925 flyttar familjen till Söderköping där Eric Astlind övertar Söderköpings korg – och slöjdaffär.

Ivar Johan Samuelsson, den ädste sonen en mångsidig och dritig person. Han bor på flertal ställen bl.a. Asplunda hos sina fastrar. Han utbildar sig till ett flertal yrken går bl.a. på jordbruks skolor.

I Linköpings adress kalender står han som byggnadssnickare, likkiste handlare (!) , bilförsäljare och handelsresanden.

Han har ett barn,  en dotter med en kvinna som heter Flod och dottern får det fyndiga namnet Iva Flod. Han tar ett förskott till arv vilket gör förhållandet till speciellt brodern Oskar ”spänt”. Han verkar  mycket släktkär och är den som skickar överlägset mest kort i släkten. Bl.a. till Emil när han är sjuk. Fastrarna i Asplunda får många brev och besök.

Han ”stadgar” sig och gifter sig den 21 augusti 1921 med Gerda Svensson innan dess har deras dotter Gulli fötts den 19 juli samma år. Familjen bosätter sig i Linköping .[var?]

Efter denna turbulenta etablering i det nybyggda huset bor följande personer kvar;

Sofia Samuelsson, Oskar, Elsa, Kurt Samuelsson, Martin och Vilhelm Samuelsson.

Samuel Johan och Emil är döda.

Maria har flyttat ut.

Ivar, Gerda och Gulli Samuelsson har flyttat ut.

En ny tidsepok kan börja.

 

DEL 3 1921-1945 stadstiden, livet i stadsdelen Gottfridsberg

Livet i Gottfridsbergs kvarter har beskrivets som fridfullt och idylliskt. Man levde ”per hus” och umgicks intensivt och höll koll på varandra på alla sätt och vis. Barnen lekte på gårdarna.

Husen var enkla och omgivna av fruktträd. Se bilder tagna av bl.a. Kurt Samuelsson 1942.

Vy Nord

Vy Syd

Vy Sydväst

Vy Öst

Vy Väst

Innergård

Innergård med Sofia och Ivar

Huset Skolgatan 2 visade sig enkelt men funktionellt. Hyresgästerna gav intäkter. Huset låg bra till mot Linköpings centrum.

Här är ett citat från artikel om Gottfridsberg i Corren 1974 av Henry Söderberg:

”Gårdarna i Gottfridsberg var tidstypiska med smålägenheter i rappade bostadshus, omramade av fruktträd och blomsterrabatter. Det var fortfarande Idyllens tidevarv, då gårdsfolket levde som stora familjer och hade mycket gemensamt av sådant som hörde till den tidens praktiska livsnödtorft, t.ex. balkonger, soptunnor, tvättstugor, utedass, vedbodar och gårdsfester. Man kände varandra väl och höll även reda på varandras förehavanden, ibland i högre grad än vad som kanske var bra för grannsämjan. Luffare kom på besök och fick smörgåsar av snälla människor. Frälsningsarmén och frikyrkorna ordnade gårdsmöten, från vilka väckelsesångerna till gitarrackompanjemang klingade ut över stadsdelen och manade syndare till bättring. Och syndarna var förstås i första hand de som brände hemma och tittade för djupt i glaset. Det fanns gott om fyllbultar på den tiden i Gottfridsberg.”

Detta stämde mycket bra in på Skolgatan 2 med reservation för fyllbultar.

Under tiden fram till slutet av 1920 talet rullar livet på, man reser och besöker varandra inom släkten. Man går till sina arbeten, dricker kaffe på verandorna. Martin tar tjänst på Linköpings gasverk som montör likaså gör hans bror Vilhelm. Båda arbetar där fram till pensioneringen.

Den 12 oktober 1929 gifter sig Martin med Anna Gustafsson i Linköpings domkyrka.

Anna och Martin bor i eget hus på Skolgatan 2 på innergården.

Vilhelm gifter sig med Greta [när? ]

Den 27 juli 1930 befinner sig Ivar i Söderköping. Efter en middag segnar han ned vid bilen och avlider i hjärtattack endast 37 år gammal. Han efterlämnar hustru och dotter Gulli 8 år. Se annons Söderköpings tidning.

Det sägs att Sofia svimmade vid beskedet (källa släkten).

Sofia köper en familjegrav i Linköping där Ivar gravsätts den 3 augusti 1930.

Den 30 april 1931 föds Martin och Annas dotter Ingegerd Marianne.

Sofia lider av ålders kallbrand och avlider den 16 okt 1933 i en ålder av 72 år.

Hon begravs i Samuelsson familjegrav på Linköpings kyrkogård den 24 oktober 1933 . Grav nummer NO 04 0172N.

Sofia var mycket omtyckt och respekterad av alla, både släkt och hyresgäster. Klarade man inte av hyran så hade Sofia överseende och man fick anstånd.

 Del 4 utflyttningen 1945-1970

                                                                                                                                                                 

35 år har gått sedan inflyttningen till Skolgatan 2 som nu bytt nummer till Skolgatan 8.

Maria insjuknar i cancer och avlider den 9 maj 1945 efter flera års kamp mot sjukdomen.

Huset på Skolgatan 8 börjar bli slitet och omodernt, mycket ved att bära och svårt med tvätt och hygien.

Kurt gifter sig med Valborg Andersson från Tegneby södergård Rystad den 8 juni 1946.

Kurt och Valborg bosätter sig på Hunnebergsgatan 47 i Linköping.

Oskar insjuknar i prostatacancer och dör den 14 mars 1947 på Hjälmsäters sjukhus i Linköping. Han gravsätts i familjegraven på Linköpings kyrkogård.

Gulli gifter sig med Karl Gunnar Sjökvist den ca 1945?

Martin och Anna flyttar till en parvilla i Valla i Linköping i slutet av 1950 talet.

Vilhelm och Greta bygger och flyttar till en villa i Tornhagen i Linköping ca 1955. [när?]

Vid 1960 är bara Elsa kvar som boende i huset av de ursprungliga ägarna.

Elsa övertalas, i slutet av 1960, att flytta till det bekvämare boendet i Åbylund, Åbylundsgatan 23, där hon aldrig kommer att trivas. Hon avlider i cancer den 29 augusti 1962.

Skolgatan 8 är tomt. Det rivs i början av 1970 talet hopplöst omodernt.

Gottfridsbergskajan skränar vemodigt…

Gottfridsberg 1, Skolgatan 2 och 8

 Historia 1909 -1970

Samuel Johan Samuelsson med sin familj är bosatt i Mörlunda, Skeda utanför Linköping i början av 1900 talet. Han bestämmer sig för att flytta in till Linköping som många andra.

Under denna tid växer Linköping från 5000 innevånare till 70000.

I kvarteret Gottfridsberg hittar han en ledig tomt, Gottfridsberg 1 Skolgatan 2, se karta. Kvarteret har ett bra läge i stadens utkant. Bergsvägen, Västra Vägen och Hunnebergsgatan bildar en infartsport från söder. Hästskjutsar finna att hyra.

Den 10 juli 1908 får han bygglovet godkänt, en fascinerande läsning, byråkratin hade inte kommit så långt på den tiden.

Översättning bygglov.

Huset är inflyttningsklart 1909. Samuel Johan Samuelsson flyttar in med sin familj och hyresgäster fyller övriga rum och våningar i huset.

Samuel Johan går i konkurs 1912 och dödas i en skogsolycka i Landeryd samma år.

Huset skrivs på hans fru Sofia Matilda Samuelsson och hennes myndiga barn.

Sen lever man ett ”idylliskt” liv, med livets brus såsom födelser, arbete, vigslar och död.

Släkten Samuelsson flyttar succesivt ut från Skolgatan, den sista som gör det är Elsa år 1960.

I slutet av 1960 talet trycker stadens utveckling alltmera på, huset är hopplöst byggt i trä, klassas som brandfarligt och kan inte flyttas till gamla Linköping pga. storleken.

Huset har ett attraktivt läge, återstår bara rivning.

Huset rivs i början av 1970 [exakt när?] endast 60 år gammalt.

Bilder Skolgatan från 1916 -1942:

Skolgatan norrut ca 1916

Skolgatan norrut ca 1920

Skolgatan innergård 8C

Skolgatan innergård 8A

Skolgatan 8 i september 2015.

 

 Teknisk beskrivning

Tekniskt sett är uppförandet av Gottfridsberg 1 och husen där intressant. Alla byggnader på tomten uppfördes i trä med rappning. Som värmekällor installerades kakelugnar och vedspis i köket.

En typisk våning, som Oskars och Elsas, hade hall, kök och två rum, se ritning. I hall och kök fanns kallvatten framdraget – Varmvatten fick man från vedspisen. Daglig personlig hygien skedde i hallen och mera omfattande i tvätt huset på gården. Två kakelugnar fanns i lägenheten. Eldning skedde enbart med prima björkved, se räkning. Den fick bäras från källarförråden där den praktisk tippades direkt in från gatan via lastbil. Att den var prima var viktigt, mycket tid och kraft gick åt att bära uppför alla trappor dagligen.

Huvudbyggnaden uppfördes i tre plan trots att bygglovet var på två plan. Svartbygge? Tre plan i trä med kakelugnar innebar en förhöjd risk för eldsvådor. Rep och öglor fanns i alla plan som man skulle kunna fira ned sig med om elden skulle slippa lös.

Eldandet i kakelugn var en konst, ingen ”obehörig” fick sköta den sysslan.

På varje plan fanns vattenklosett installerad, man delade på den mellan lägenheterna givetvis. Antagligen var detta ansett som lyx i början av 1900 talet, Linköping hade torrdass i stor utsträckning ända fram till 1950 talet.

Köket fungerade trots allt bra, se Elsa där ca 1940. Kunde man hantera en vedspis så gick det att laga bra mat.

Trätrapporna var breda, som påpekats i bygglovet, ett ständigt skrubbande gjorde att hela huset luktade såpa.

Del 3 Folket som bodde där

Vem var det som bodde i huset Gottfridsberg 1? Först givetvis ägarna familjen Samuelsson dom hade klarat resan från bönder till stadsbor, borgare om än inte av högre samhällsklass så ändå respekterade.

Sofia husägarinna, Ivar handelsresanden, Oskar handelsbiträde, Maria kokerska, Martin och Vilhelm gasverksmontörer, Elsa f.d. kokerska nu hemmafru.

Som hyresgäster var enkelt folk inhysta.

Som kuriosa bodde ”fru Johansson” där mamma till Gulli Johansson kvinnan i paret Truxa som var mycket berömda på 1950-60 talen. Otaliga kort finns bevarade från Truxas till Elsa skickade från olika delar av världen.

Även en mindre skomakeri verksamhet och en cigarraffär var inhysta i huset. Inne på gården drev Ivar en bilverkstad, häst skjutsarna försvann snart och de stall som fanns uppförda fick användas till annat. Senare drev Ivar även en likkiste försäljning.

Antalet betalande hyresgäster 1912 utgjorde 28+ personer och den gemensamma hyresinkomsten per kvartal var ca 1400 sek. Husets taxeringsvärde 76200 sek.

Oskar och Elsa betalade 43:75 i hyra per kvartal 1912.

Personbeskrivning Samuel Johan Samuelsson

Samuel Johan föds i Skeda församling den 5 maj 1859 han gifter sig

 

tavla till Sofia och Johans bröllop
tavla till Sofia och Johans bröllop

med Sofia Matilda Nilsdotter den 13 oktober 1882.

Tillsammans får de 6 barn av vilka fem uppnår vuxen ålder.

Samuel Johan är först arrendator i Fredriksbergs gård senare köper han Mörlunda gård.

1908 får han bygglov godkänt för att uppföra fastigheter på tomten Gottfridsberg 1 i Linköping. Tomten ligger i hörnet Västra Vägen och Skolgatan. Byggnadslov och ritningar från 1908 finns bevarade.

Någonting går snett i uppförandet ekonomiskt och Samuel Johan sätter sig under förmynderskap.

Han bygger tre våningar huset Skolgatan2, byggnadslovet är på två. Straffavgifter?

1912 omkommer han i en olycka i Landeryd, ”död av fallande träd”.

Inga foton finns bevarade av Samuel Johan. Inga berättelser om personliga karaktärsdrag eller relationer har levt kvar i släkten. Inga brev vare sig från eller till Samuel Johans finns bevarade.

Hans gravplats är okänd.

Mycket tyder ändå på att det var en driftig person. Så många frågor är obesvarade och kommer säkert så förbli.

Personbeskrivning Sofia Matilda Samuelsson Nilsdotter

Sofia lyssnar på radio ca 1920
Sofia lyssnar på radio
ca 1920

Sofia Matilda Nilsdotter föds i Kättilstad i Östergötland den 1862 hennes far är Nils Magnus Andersson född 1834 och hennes mor Maria Charlotta Persdotter född 1840, båda från Kättilstad.

Sofia gifter sig med Samuel Johan Samuelsson den 13 oktober 1882 i Skeda kyrka utanför Linköping.

Tillsammans får dom 6 barn under åren 1883 till 1903.

Samuel Johan och Sofia flyttar in på Skolgatan 2 i Linköping 1909-1910 .

Efter Samuel Johans plötsliga och tragiska död 1912 överförs lagfart på Sofia och hon tituleras husägarinna.

Sofia är syster till Alma, gift med Vilhelm Ohlsson i Mantorp som driver ett såg verk där. Se bild på en utflykt.

Två av sönerna överlever inte sin mor Sofia; Emil dör 1908 och Ivar dör 1930. Sofia är svårt sjuk i senil kallbrand och avlider 1933.

Sofia var omvittnat en bevittnat omtyckt person, hederlig, arbetsam och vänlig. Som hyresvärd omtyckt och respekterad.

Det finns ett fint foto ”moster Sofi lyssnar på radio ” publicerad i en bok om Linköping.

Se även Sofia med hyresgäster på gården utanför Skolgatan 2.

Sofia med släkt på 70 årsdagen.

Personbeskrivning Samuel Oskar Samuelsson

Oskar föds i Mörlunda i Skeda församling utanför Linköping den 13 november 1885 .

Oskar samuelsson ca 20 år
Oskar Samuelsson
ca 20 år

Vid nitton års ålder den 17 maj 1904 skriver han in sig för militärtjänstgöring i Vreta Klosters kompani Första Lifgrenadjärregementet. Han får avsked den 31 oktober 1907 som vicekorpral. Vitsorden är; utmärkt väl skickad.

Oskar utbildar (?) sig till byggnadssnickare, se hans ritmall. Han arbetar med största sannolikhet på bygget på Skolgatan 2 i Linköping som hans far Samuel Johan Samuelsson uppför 1908-1909.

Troligtvis arbetar han även på Pensionat Kneippbaden i Norrköping när han träffar Elsa Johansson som tjänstgör i köket på pensionatet.

Under åren 1908 till 1910 brevväxlar Oskar och Elsa, kuverten finns kvar men breven är förstörda, enligt Elsas önskan, av Kurt Samuelsson.

Oskar och Elsa gifter sig den 3 juni 1911 i Krokeks kyrka i Kolmården och Elsa flyttar in på Skolgatan 2 samma år.

Ungefär denna tid får Oskar anställning vid Svenska Cykelmagasinet som lagerbiträde. lokalen ligger på S.t Larsgatan 9 i Linköping, se foto med personalen uppställd. Han arbetade där till sin pensionering från företaget.

Den 3 september 1916 föds sonen Kurt Oskar Emanuel.

Oskar samuelsson ca 40 år
Oskar samuelsson
ca 40 år

Oskars stora passion är skytte. Han tillbringar nästan varje helg på skyttegillet i Rydskogen i Linköping. Många priser och pokaler skjuter han sig till.

Den 13 november 1935 firar Oskar sin 50 årsdag, släkt, vänner från skyttegillet och arbetskamrater deltar vid middagen, se bordsplaceringen och foto i lägenheten.

Oskars personlighet är lite kärv, men omdömena är rejäl, pålitlig. Stödet till sonens Kurts utbildning är dock minimal ” ut och tjän pojk” var orden Kurt citerade sin far med.

Under 1945-46 insjuknar Oskar i prostata cancer och han avlider den 14 mars 1946 på Hjälmsäters vårdhem.

Foton från sista tiden visar Oskar med käpp, plågad av sjukdomen;

Oskar i trädgården 1944.

Oskar i Tegneby 1946.

Elsa person beskrivning

Elsa Johansson ca 20
Elsa Johansson
ca 20

Elsa Katarina Johansson föds i Krokek den 2 augusti 1888. Hennes far heter Carl Oskar Johansson från lilla Löfgata i Krokek och hennes mor Kristina Alfrida Pettersson från Kulla utanför Motala.

Elsa har en syster, Sigrid och två bröder Karl och Johan.

Modern Kristina dör när Elsa bara är ca 8 år gammal. Fadern gifter om sig och Elsa får flera halvsyskon.

Elsa flyttar från hemmet vid ca 18 års ålder 1906 in till Norrköping, Skolgatan 2.

Hon utbildar sig till köksbiträde/kokerska och arbetar bl.a. på det berömda pensionat Kneippen i Norrköping.

Hon är även anställd i familjer som husa, se bild från sommaren 1906.

1908 träffar hon Oskar Samuelsson troligen just på pensionat Kneippen. Dom brevväxlar 1908 till 1910.

Den 3 juni 1911 gifter sig Elsa med Oskar i Krokeks kyrka i Kolmården. Elsa och Oskar flyttar in på Skolgatan2 i Gottfridsberg Linköping 1912.

Under tiden 1912 fram till sonen Kurts födelse arbetar Elsa som köksbiträde/ kokerska hos biskop Personne i Linköping. Elsa blir mycket driven i matlagning.

Elsa trivs med livet i Gottfridsberg det intima sällskapslivet i kvarteret passar henne uppenbart bra.

Ändå är nog livet relativt krävande med vedbäranden, trappstädningar och matlagningar. Resor runt om i släkten till Krokek ingår i vardagslivet. Se foton Elsa från 1906 till 1950;

Elsa 1940

Elsa 1942

Släkten Samuelsson flyttar succesivt ut från Skolgatan och vid 1960 är Elsa ensam kvar, Oskar har avlidet 1946.

Sonen Kurt övertalar Elsa att flytta till det bekvämare boendet i Åbylund i Linköping.

Men där fungerar inte vardagslivet på samma sätt som på Skolgatan, det går inte att komma över på kaffe lite hursomhelst, folk har sitt att sköta. Elsa vantrivs.

Elsa ignorerar en leverfläck som visar sig vara malignt melanom i långt framskriden form.

Hon avlider på Linköpings centralsjukhus den 29 augusti 1962 .

Elsa var lite stram och man fick kalla henne för tant, Elsa eller farmor. Inte ens hennes son Kurt fick säga Du, men så var det nog på den tiden.

 

Ivar, Maria, Emil, Martin och Vilhelm personbeskrivningar

 

Informationen om dessa personer är av naturliga skäl knapphändig för min del. Mycket mer än vad som står i den kronologiska historiebeskrivningen har jag inte.

Här i alla fall bilder att fundera över dom säger en del;

Ivar i lektorshagen

Ivar i Söderköpingsbrunn

Ivar ca 1928
Ivar ca 1928
Ivar samuelsson ca 30 år
Ivar samuelsson
ca 30 år

Ivar olika åldrar .

 

 

Maria som ung [är det Maria?]

Maria med Eric .

Maria på promenad med familj och barn.

Emil, dödboksnotering plus ett vykort

Martin, gasverks avtackning samt Skolgatan med Oskar .

Martin Samuelsson ca 30 år
Martin Samuelsson
ca 30 år

Martin porträtt.

 

 

 

 

Vilhelm Samuelsson ca 30 år
Vilhelm Samuelsson
ca 30 år

Vilhelm, porträtt.

 

 

 

Vilhelm och Martin på promenad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samdepasa